Cherry Glazerr Tickets and Tour Dates

Cherry Glazerr plus Peaness Gorilla, Manchester
Tuesday 2nd April 2019
Cherry Glazerr plus Porridge Radio Electric Brixton, London
Wednesday 3rd April 2019
Cherry Glazerr plus Indigos Thekla, Bristol
Thursday 4th April 2019